Podróże małe i duże.

Jak zdążyło się przyjąć pierwszą zorganizowaną formą turystyki, mającą charakter podróży były „Greckie Igrzyska w Olimpii”Tutaj Tutaj przedstawiony jest artykuł budzący dużą kontrowersję o charakterze encyklopedycznym. Źródłem przedruku jest Wikipedia.orgPodróże odbywały się od dawna dla praktycznego celu: nauki, handlu, polityki (poselstwa). Rozpoczęto podróżowanie do miejsc kultu religijnego: z chęci odpokutowania za grzechy, zjednania łask lub w podzięce za nie. Podróż w celach dewocyjnych nazywana była pielgrzymka natomiast osoba, która brała udział w pielgrzymce to pielgrzym lub pątnik. Kiedy nastał okres odrodzenia, a było to (XV-XVI wiek) zrozpoczęto podróżowanie dla przyjemności i poznania świata. Podróznicy zaczęli spisywać swoje przeżycia, opisywali jakie krainy przemierzyli i zwyczaje ludów je zamieszkujących. Wszystkie notatki, a także pamiętniki były często publikowane i stanowiły dla współczesnych cenne źródło wiedzy o świecie.

  Wodospad Niagara

You May Also Like

More From Author