Odbudowa zamku Tarnowskich

Ruiny XIV wiecznego zamku tarnowskiego jest to wspaniały przykład rozwoju rezydencji jednego z najpotężniejszych rodów w dawnej Polsce.Jest to równiez prawdziwa gratka dla miłośników fortyfikacji, którzy mogą zobaczyć tam wciąż jeszcze imponujące wielkością szesnastowieczne murowane i ziemne basteje projektowane zapewne przez hetmana Jana Tarnowskiego. Pomysł odbudowy zamku podjęty został przez „Stowarzyszenie Zamek Tarnowski” z końcem 2006 roku. Poza planami odbudowy zamku stowarzyszenie również prowadzi działalność w zakresie ochrony zabytków, tworzenia, utrzymania i finansowania terenów zielonych w otoczeniu Zamku Tarnowskiego, upowszechnianie kultury, sztuki oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. towarzyszenie realizuje cele przez organizację i nadzorowanie, oraz finansowanie prac porządkowych, badawczych, projektowych, konserwatorskich i budowlanych. Organizacja zakupów i finansowanie wyposażenia i eksponatów do Zamku TarnowskiegoTrudni się też upowszechnianiem wiedzy historycznej, również w formie ożywionej: turnieje rycerskie, pokazy tańców dworskich, warsztaty dawnego rzemiosła, prowadzenie działalności dydaktycznej – szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji.

  amazonia piękne niezapomniane miejsce.

You May Also Like

More From Author