Głowny szlag podkarpadzki.

Pogórze Karpackie bardzo podobnie jak Beskidy, oraz Sudety zasługuje na swój Główny Szlak Pogórzański. Przypominamy koncepcję prof. K. Sosnowskiego, inicjatora o tym by utworzyć głowny szlag beskidzki, również Głównego Szlaku Podkarpackiego.W latach powojennych zagospodarowanie całego obszaru podgórza Karpackiego było bardzo słabe, ze względu na zainteresowanie ze strony zarówno działaczy PTTK jak i samych turystów. Wted to właśnie rodził się trend w Polskiej turystyce, moda na poszukiwanie nowych terenów eksploracji i wypoczynku. Pomysłodawcą i rzecznikiem „pomnożenia naszych gór” był prof. Kazimierz Sosnowski, zaczął przekonywać do zagospodarowania i udostępnienia pomijanych dotychczas pasm i gniazd gór niskich. Wedle jego koncepcji do szlaków, które już istnieją powinny przybyć jeszcze cztery nowe, a to Sudecki, średniogórskiego typu, Podkarpacki, częściowo nisko – częściowo średniogórskiego typu, Jurajski i Świętokrzyski, oba niskogórskie. Najwięcej uwagi poświęcił on wypracowywaniu koncepcji przebiegu szlaku Podkarpackiego, nazywanego przezeń Głównym Szlakiem Podkarpackim, którego punktem wyjściowym miały być Ciężkowice a końcowym Bielsko-Biała. Wskazując na jego atrakcyjność, dodał, że do największych osobowości krajobrazowych i technicznych tego szlaku należą trzy sztuczne jeziora, a to Rożnowskie, Czchowskie i Miedzybrodzkie.

  Kryształowa jaskinia.

You May Also Like

More From Author